Έναρξη σχολικής χρονιάς

Η νέα χρονιά ξεκίνησε. 2016 – 2017.