Εγκαταστάσεις και Δυναμικό

Εγκαταστάσεις

  • Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο Πληροφορικής περιλαμβάνει server……


  • Εργαστήριο Φυσικής

Το εργαστήριο Φυσικής είναι πλήρως εξοπλισμένο……


 

Δυναμικό

  • Μαθητές

Οι μαθητές ανέρχονται σε …….


  • Καθηγητές

Οι καθηγητές προέρχονται από διάφορες περιοχές …….