Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του σχολείου μας

Γαλλία
ping pong 2015
Ταξίδι στη Γαλλία
ping-pong 2015
DSC_3622
Δραστηριότητες 2015-2016